Telefon
Teklif İste
WhatsApp
Instagram

Diğer Ürünlerimiz

Peyzaj Bims Blok

Peyzaj Bims Blok

PEYZAJ BİMSBLOKLAR VE KULLANIM AMAÇLARI

*   Düzgün yüzeyli bahçe duvarlarının oluşturulması,

*   Prekast elemanlar olarak yol ve yamaç düzenlemelerinde,

*   Teras düzenlemelerinde,

*   Aşırı gürültü kirliliği oluştuğu ortamlarda ses yutucu bahçe duvar elemanı olarak,

*   Konut çevresinde istinat duvarı olarak,

*  Bitki ve çiçek dikimi ile yeşillendirilebilir duvar yüzeyi oluşturma.

Peyzaj bimsblokları, toplu konut, site ve müstakil ev bahçelerinde geniş açık çim alanlar ile kenar bölgelerde düzenlenen bitkisel düzenlemeler; hem yaşanabilir ferah alanlar yaratırken hem de doğa ile yapılar arasında bütünleşmeyi sağlar.

Bahçe peyzajında, elirli köşelerine yapılan özel çeşitli görümlere sahip doğal kayaçlardan oluşturulmuş figüratif elemanlar, çeşitli bitkiler ile bir arada kullanılarak bahçe içinde özel minyatür bahçeler oluşturarak ayrı bir görsellik ve doğallık oluşturulabilir.

Teras düzenlemeleri, yapıların soğuk görünümlerine sıcaklık katar hem de yeşilin az olduğu şehirlerde insanlara nefes alacak ortamlar yaratır. Bu açıdan, teras düzenlenmesi amacıyla da bimsbeton ile üretilen peyzaj bimsblokları, doğal kayaç ortamı ile yeşili bütünleştiren ve yaşanabilir mekânların oluşturulmasına olanak sağlayan temel elemanlar arasında yer almaktadır.

Peyzaj bimsblokların kullanımı ile doğal görünümlü ve estetik yüzeyler elde edilmesine paralel olarak, bahçelere hem dinlendirici bir işlev oluşturulurken, hem de bahçelere dış ortamlardan gelebilecek gürültünün absorbe edilmesine de önemli katkıda bulunmaktadır.

PEYZAJ BİMSBLOKLAR VE BİMS

Bims agregaları, peyzaj blokları şeklinde yaşanılan mekânların çevresini yeşil ortamla bütünleştirmek amacıyla kullanımında, elde edilen blok elemanları ile bahçe duvarlarının örülmesi sonrasında, bu blokların içlerine farklı özelliklere sahip bahçe bitkileri veya çiçekler dikilebilmektedir.

Burada bims agregaları peyzaj bimsbloklarına şu özellikleri katmaktadır;

*   İyi bir yetiştirme ortamının yeterli havalanmayı sağlayabilmesi,

*   Yeterli su tutma kapasitesine sahip olması,

*   Suyun önemli bir kısmını düşük tansiyonda tutması,

*   Yapısal özelliğini uzun süre koruyabilmesi,

*   Yabancı ot tohumları, hastalık ve zararlılardan arınmış olması, 

*   Bitkilere toksik etki yapacak maddeleri içermemesi,

*   Homojen özellikte olması,

*   Ekonomik olarak sağlanabilmesi,

*   Değişim kapasitesinin ve ısı kapasitesinin yüksek olması,

*   Isı geçirgenliğinin ve tuz miktarının düşük olması

Gibi avantajlarıyla önemli bir peyzaj bileşeni olmaktadır.

PEYZAJ BİMSBLOKLAR VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Peyzaj bimsblok ile yapılan bir düzenlemede, bu blokların içleri toprakla doldurulur. Böylece, statik şartlar, ağırlık istinat duvarı, kâgir, yeşillendirilebilir yüzey ya da gürültüden koruma duvarı olarak fonksiyonelleştirilir. Uygun bir toprak türüyle doldurulmuş bloklar, bitki kökenlerinin gelişimini engellemeyerek halkaların içinde kök salmasına ve dolayısıyla büyümesine imkân oluşturmaktadır. Bu da duvarın sağlamlığını arttırmaktadır. Bu tip bimsblokların üretiminden amaç, güzel, ilgi çekici bir şekilde birbiriyle bağlanmış bulunduğu çevreye uygun ve bununla birlikte fonksiyonel, ucuz ve statik olarak sağlam bir sistem meydana getirmektedir.